پاورپوینت آزمايش هاي كيفي اسيدهاي آمينه وپروتئين ها

پاورپوینت آزمايش هاي كيفي اسيدهاي آمينه وپروتئين ها     20اسلاید   اسيدهاي آمينه تعريف : .1واحدساختماني پروتئين ها .2بيش از 300 نوع درطبيعت يافت شده .3فقط 20 نوع درپروتئين هاي انساني يافت شده .4تعداد و نوع وتوالي وارتباط فضائي آنها ساختمان سه بعدي وخواص بيولوژيك پروتئين را مشخص مي كند طبقه بندي اسيدهاي آمينه الف) براساس خواص فيزيكوشيميائي وقطبيت         روش هاي تشخيص افتراقي اسيدهاي آمينه وپروتئين ها :   …

پاسخ دهید