پاورپوینت آناتومی اندام فوقانی آگزیلا(Axilla)

پاورپوینت آناتومی اندام فوقانی آگزیلا(Axilla)      93اسلایدهمراه باتصویر     حفره زیر بغل=آگزیلا ( Axilla ) — آگزیلا =حفره بازویی( (Arm pit — آگزیلا معبری به اندام فوقانی(گذر از گردن به بازو) عناصر تشکیل دهنده آگزیلا : کلاویکل، اسکاپولا، قسمت فوقانی دیواره توراکس وبازو، عضلات مجاور هرمی شکل، چهارکنار، ورودی(رﺃس)، خروجی (کف)، شامل: — — رﺃس (انتهای فوقانی) آگزیلا — قاعده(کف) آگزیلا — جدار قدامی آگزیلا — جدار خلفی آگزیلا — جدار داخلی آگزیلا …

پاسخ دهید