فهرست بستن

برچسب: توجیهی

طرح توجیهی تولید انواع سمعک(آنالوگ و دیجیتال)

طرح توجیهی تولید انواع سمعک(آنالوگ و دیجیتال) گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید انواع سمعک(آنالوگ و دیجیتال)میباشد.این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی…