فرمول بی بو کردن بنزین

فرمول بی بو کردن بنزین نفت به عنوان حلال و همچنین کشتن مورچه و سایر حشرات کاربرد دارد بنزین به عنوان حلال و پاک کننده لکه های چربی و .. هم کاربرد های زیادی دارد اما بوی آنها آزار دهنده است این فرمول روش بی بو کردن نفت یا بنزین بوده و میتوان با افزودن […]

فرمول صابون دستشویی

فرمول صابون دستشویی فرمول تولیدصابون دستشویی این صابون مناسب دست و صورت میباشد و نکات مراقیت از دست و صورت در این فرمول لحاظ شده این فرمول درقالب 1 پی دی اف تقدیم میگردد … دریافت فایل

فرمول مکمل پودر لباسشویی

فرمول مکمل پودر لباسشویی فرمول مکمل پودر لباسشویی باعث نرم شدن آب می شود كاهش دهنده پیوند فیزیكو شیمیایی بین چرك و پارچه افزایش پاك كنندگی افزایش دهنده پایداری انبارش عوامل بلیچ، اكتیواتور و آنزیم ها  این فرمول درقالب 1 پی دی اف تقدیم میگردد   … دریافت فایل

فرمول کرم موبر

فرمول کرم موبر فرمول تولیدکرم موبر فرمول تولیدکرم موبر در قالب 1 پی دی اف تقدیم میگردد ..   … دریافت فایل