تحقیق درباره سیستم های کنترلی و دسته بندی آنها

تحقیق درباره سیستم های کنترلی و دسته بندی آنها ↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :19     قسمتی   از   متن   فایل   […]

جزوه تقویت سازه های بتن آرمه

جزوه تقویت سازه های بتن آرمه دانلود جزوه تقویت سازه های بتن آرمه در قالب pdf و در 122 صفحه شامل: انواع تقویت اعضا روش های تقویت موضعی کاشت پیچ یا آرماتور مثال هیلتی تقویت فونداسیون ها تقویت دال بتن آرمه تقویت دال ها با اضافه کردن تیرک طراحی تیر تقویت (به صورت غیرمرکب) طرحی […]

پروژه کارآفرینی درصنایع غذائی (فرآورده های لبنی)

پروژه کارآفرینی درصنایع غذائی (فرآورده های لبنی) ↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :75     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : […]

پروژه درباره مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی

پروژه درباره مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی ↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :26     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : […]

طرح توجیهی تولید انزیم های پانکراتیک جهت تولید چرم

طرح توجیهی تولید انزیم های پانکراتیک جهت تولید چرم ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎ ﻣﻠﮑﻮﻟﻬﺎﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﯼ و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁنﻓﺮﺁﻳﻨﺪمی دهند.ﻣﺜﻼ ﺁﻧﺰﻳﻢ هﺎﯼ هﻀﻢ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ هﺎ را ﭘﺮوﺗﺌﺎز هﺎ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع […]

طرح توجیهی تولید روغن های صنعتی پایه

طرح توجیهی تولید روغن های صنعتی پایه محصول مورد مطالعه طرح حاضرروغن های صنعتی پایه میباشد.روغن پایه تولیدی از طریق بازیافت و تصفیه مجدد روغن های کارکرده با احراظ شرایط ویژه و تطابق فاکتورهای تعیین شده در آزمون های کنترل کیفیت استاندارد بسته به سطوح کیفیت استاندارد محصولات تولیدی از نظر ویژگی های کاربردی و […]

طرح توجیهی تولید رنگ های صنعتی

طرح توجیهی تولید رنگ های صنعتی نام محصول انواع رنگ های صنعتی با کد آیسیک 3: 24221120 میباشد.این رنگ ها شامل رنگ های حلالی پلی استری و pu ،رنگ های حلالی اکریلیک و وینیل،رنگ های الکیدی،اپوکسی ،قطرانی،آمینوپلاست،فنوپلاست،نیترو سلولزی،رنگ های اکرلیک و وینیل پایه آبی و رنگ های پایه آبی بر پایه الکید،اپوکسی،سیلیکاتی،آمینوپلاست و فنو پلاست […]

طرح توجیهی تولید رنگ های سرامیکی

طرح توجیهی تولید رنگ های سرامیکی در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺳﺎزي اﺻﻮﻻ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺮاي ﺟﻼ و ﺗﺰﺋﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻫـﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﮐﺴﯿﺪﻫﺎي ﻓﻠﺰي اﺳﺘﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﺪ ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ (ﺳـﯿﻠﯿﺲ) ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺷـﺪه و اﺻـﻄﻼﺣﺎ ﻟﻌﺎب ﺳﺮاﻣﯿﮏ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻟﻌـﺎب ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه را روي ﺳـﺮاﻣﯿﮏ ﭘﻮﺷـﺶ ﻣـﯽ […]

طرح توجیهی تولید رنگ های طبیعی از ضایعات کارخانه کنسانتره انار جهت رنگ آمیزی چرمهای طبیعی

طرح توجیهی تولید رنگ های طبیعی از ضایعات کارخانه کنسانتره انار جهت رنگ آمیزی چرمهای طبیعی چرم جنسی است که در دباغی پوست خام جانوران،به ویژه گاو به دست می آید.فرایند دباغی ،پوست فساد پذیر را به یک ماده طبیعی پایدار ،دایمی و انعطاف پذیر برای کاربرهای گوناگون تبدیل میکند……….. تعداد صفحات:40 فرمت:pdf اشتغال زایی:10نفر […]

طرح توجیهی تولید شیلنک های فشار قوی

طرح توجیهی تولید شیلنک های فشار قوی محصول مورد نظر در این طرح شلنگ فشلر قوی میباشد.شیلنگ به محصولاتی گفته میشود که از سه لایه تشکیل شده اند:دولایه لاستیکی و یک لایه از الیاف تقویت کننده.شنگ ها بر اساس بعضی از خواص متفاوتشان طبقه بندی می شوند.مثلا بر اساس و کاربرد به ان به نه […]

طرح توجیهی و امکانسنجی تولید فیلتر های از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری

طرح توجیهی و امکانسنجی تولید فیلتر های از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری  ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع و ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ در ﻣﺤﯿط ﺷﻬﺮي اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ در ﻫﻮاﺳﺎزﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮا و […]

طرح توجیهی تولید فراورده های توت فرنگی

طرح توجیهی تولید فراورده های توت فرنگی توت فرنگی از نظر تولید میوه گیاهی نسبتا جدید است و تا 250 الی 300 سال قبل ارقامی که دارای میوه درشت یامشابه ارقامی که امروزه مورد کشت و کار و مصرف قرار میگیرند وجود نداشت.در ایران متاسفانه هیچ گونه مطالعه ای بر روی انواع توت فرنگی وحشی […]