آموزش طراحی و مدلسازی کفش

آموزش طراحی و مدلسازی کفش مجموعه ای که پیش رو دارید اصول مدلسازی و طراحی انواع کفش از قبیل دستک رو،دستک زیر،فانتوف،پوتین و…. را بصورت آکادمیک و تئوری با ارائه […]

آموزش طراحی و مدلسازی کفش

آموزش طراحی و مدلسازی کفش مجموعه ای که پیش رو دارید اصول مدلسازی و طراحی انواع کفش از قبیل دستک رو،دستک زیر،فانتوف،پوتین و…. را بصورت آکادمیک و تئوری با ارائه […]