نویسنده: nasim

  • زبور داوود

    زبور داوود.pdf زبور داوود.pdf … دریافت فایل

  • تاریخ مهاب

    تاریخ مهاب.pdf تاریخ مهاباد.pdf … دریافت فایل

  • روانشناسی تکاملی جلد یک

    روانشناسی تکاملی جلد یک بسیار هیجان انگیز است که در این مقطع از تاریخ علم ، یک روانشناس تکاملی باشید. با اینکه اکثر دانشمندان همچنان در پارادایمی مشغول به کارند که از مدتها پیش برقرار شده است ، اما روانشناسی تکاملی یک جریان علمی انقلابی را پیش کشیده است ؛یک ترکیب اصیل از اصول روانشناسی…