آموزش پیشرفته سالیدورک solidworks دستور curve driven pattrn

فیلم آموزش پیشرفته سالیدورک نرم افزار کاربردی حرفه ای مهندسی solidworks روی این فیلم آموزشی کار با دستور  curve driven pattrn که تو رفتگی تکرار شده روی بدنه با این دستور ایجاد شده است مدت زمان آموزش این فیلم 13 دقیقه …

آموزش پروژه محور سالیدورک تمرین طراحی حلقه زنبوری شکل

فیلم آموزش پروژه محور در نرم افزار سالیدورک تمرین طراحی مدل حلقه حفره حفره به شکل لانه زنبوری شکل در نرم افزار solidworks مدت زمان آموزش این فیلم 13 دقیقه …

آموزش پیشرفته سالیدورک solidworks طراحی سبد آبکشی

فیلم آموزشی نرم افزاار سالیدورک سطح پیشرفته مدلسازی حرفه ای در solidworks روی این فیلم آموزشی طراحی مدل سبد ابکشی در نرم افزار سالیدورک آموزش داده میشود مدت زمان آموزش این فیلم 29 دقیقه …