آموزش طراحی قطعه با سالیدورک مدل درکوب روی درب ضد سرقت

آموزش طراحی قطعه با نرم افزار سالیدورک نرم افزار مدلسازی قطعات پیشرفته که دراینجا مدل درکوب که روی درب ضد سرقت نصب میشود در نرم افزار solidworks مدل میشود مدت زمان آموزش این فیلم 48 دقیقه  …