شیمی عمومی 2: تعادلات یونی در سیستم های آبی

این مبحث درباره  تعادلات یونی در سیستم های آبی، محلول های بافر، معادله هندرسون-حاصلباخ، رسوب دهی و تیراسیون اسید باز است و پرکاربردترین مباحث در شیمی را شامل می شود. تعداد فایل:2 فرمت: mp4 …