فرمول تولید لوسیون بتا متازون 0.05 درصد

این فرمول از سوی USP برای تهیه لوسیون بتامتازون ارائه شده است.  هر گرم از این لوسیون حاوی 0.05  درصد یا 0.5 میلی گرم بتا متازون می باشد.  این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است. …