تمرین سالیدورک فیلم آموزشی مدلسازی مکعب پترن متغییر

تمرین مدلسازی سایلدورک فیلم آموزشی طراحی مکعب با دستور linear pattern که شیار های داخل مکعب را با این دستور بصورت یکجا طراحی میشود و تکنیک مدلسازی پیشرفته خود را دارد مدت زمان آموزش این فیلم 16 دقیقه …