چگونه موضوع تحقیقم را انتخاب کنم

•چگونه  برای تحقیقم یک موضوع خوب انتخاب کنم ؟   این فایل در 8 اسلاید به شما می گوید چگونه یک موضوع خوب برای تحقیقتان ، پایان نامه تان و یا رساله تان بنویسید    مرحله اول : شناختن علایق و تخصص های خود •مرحله دوم : بررسی مطالعات پیشین و نوآوری •مرحله سوم : مشورت با استادان و محققان حوزه •مرحله چهارم : مدیریت زمان و تعیین اهداف •مرحله پنجم : تعیین مشکلات و مشورت با اساتید • مرحله ششم : قابلیت تحقق پذیری و محدودیت زمان ی و منابع …