گزارش آزمایش شیمی با عنوان سختی موقت و دائم آب

گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی 1 با عنوان سختی موقت و دائم آب مه همراه با هدف،تئوری (تقریبا 20 صفحه توضیح درباره ی عنوان، تصفیه آب و جدولی با سختی آب استان های مختلف به خصوص شیراز)،فرمول ها و قسمتی برای محاسبات به عهده شما چون مجهولات به دست آمده برای هر کس می تواند متفاوت باشد، منابع خطا، نتیجه گیری و رفرنس هایی که در گزارش آمده است.فایل WORD رو میزارم اگر مایل به تغییر چیزی در آن بودید. …