آموزش پیشرفته سالیدورک solidworks طراحی سبد آبکشی

فیلم آموزشی نرم افزاار سالیدورک سطح پیشرفته مدلسازی حرفه ای در solidworks روی این فیلم آموزشی طراحی مدل سبد ابکشی در نرم افزار سالیدورک آموزش داده میشود مدت زمان آموزش این فیلم 29 دقیقه …